top of page

סדנת עשה זאת בעצמך - עם כל המשפחה DIY

  • 1 hour
  • 1,600 Israeli new shekels

סידרתם את הבית ומצאתם חפצים ישנים? יש לכם חומרי יצירה המחכים להיות בשימוש? בסדנת הDIY נכין ונחדש מוצרים וחפצים - באמצעות חומרים הזמינים לכם בבית! נשתמש ונמחזר באריזות, צבעים וחפצים שונים, ונמצא להם שימוש חדש, מעניין ומרענן. -- החומרים הדרושים: אריזות שונות למיחזור, דבק פלסטי, מספריים, נייר דבק.


Cancelation Policy

ניתן לשנות את הפעילות עד 14 ימי עסקים ממועד הפעילות לאחר שאושר במייל על ידי פלקסיטי.

bottom of page